Vi på Great hjälper våra kunder att utveckla sin verksamhet, personal och sin position på marknaden.

Ta reda på hur
Öka din försäljning genom att förbättra kundrelationen med befintliga och nya kunder. Vi har lång erfarenhet av affärsutveckling och vårt erbjudande innefattar både strategiarbete, genomförande av aktiviteter samt uppföljning.

Några av våra kunder


Våra tjänster

Säljstöd & säljutveckling

hjälper våra kunder att utveckla sin verksamhet, stärka sin position på marknaden samt öka sin försäljning genom att förbättra kundrelationen med befintliga och nya kunder. Vi har lång erfarenhet av affärsutveckling och vårt erbjudande innefattar både strategiarbete, genomförande av aktiviteter samt uppföljning.

Leadgenerering & mötesbokning

hjälper våra kunder att utveckla sin verksamhet, stärka sin position på marknaden samt öka sin försäljning genom att förbättra kundrelationen med befintliga och nya kunder. Vi har lång erfarenhet av affärsutveckling och vårt erbjudande innefattar både strategiarbete, genomförande av aktiviteter samt uppföljning.

Marknadsanalys & kunddialog

hjälper våra kunder att utveckla sin verksamhet, stärka sin position på marknaden samt öka sin försäljning genom att förbättra kundrelationen med befintliga och nya kunder. Vi har lång erfarenhet av affärsutveckling och vårt erbjudande innefattar både strategiarbete, genomförande av aktiviteter samt uppföljning.

Företagsklimat

hjälper våra kunder att utveckla sin verksamhet, stärka sin position på marknaden samt öka sin försäljning genom att förbättra kundrelationen med befintliga och nya kunder. Vi har lång erfarenhet av affärsutveckling och vårt erbjudande innefattar både strategiarbete, genomförande av aktiviteter samt uppföljning.

Vår process

Vad gör vi?

hjälper våra kunder att utveckla sin verksamhet, stärka sin position på marknaden samt öka sin försäljning genom att förbättra kundrelationen med befintliga och nya kunder. Vi har 

Hur vi gör?

hjälper våra kunder att utveckla sin verksamhet, stärka sin position på marknaden samt öka sin försäljning genom att förbättra kundrelationen med befintliga och nya kunder. Vi har 

Varför?

hjälper våra kunder att utveckla sin verksamhet, stärka sin position på marknaden samt öka sin försäljning genom att förbättra kundrelationen med befintliga och nya kunder. Vi har 

​​​​​​​​​​​​​​

Case 1

​​​​​​​​​​​​​​

Case 2

​​​​​​​​​​​​​​

Case 3

​​​​​​​​​​​​​​

Case 4

Aktuellt just nu

2020.01.01
GREAT
hjälper våra kunder att utveckla sin verksamhet, stärka sin position på marknaden samt öka sin försäljning genom att förbättra kundrelationen med befintliga och nya kunder. Vi har lång erfarenhet av affärsutveckling och vårt erbjudande innefattar både strategiarbete, genomförande av aktiviteter samt uppföljning.