Vi på Great hjälper våra kunder att utveckla sin verksamhet, personal och sin position på marknaden.

Öka din försäljning genom att förbättra kundrelationen med befintliga och nya kunder. Vi har lång erfarenhet av affärsutveckling och vårt erbjudande innefattar både strategiarbete, genomförande av aktiviteter samt uppföljning.

Några av våra kunder


Våra tjänster

Vår process

1. Analys av nuläge
Vad vet vi redan?
Vi inventerar befintlig kunskap!
Strategistöd till chefer/styrelser och kommunledning.
Kvantitativa undersökningar genomförs och analyseras.
2. Kvalitativa insatser
Vad saknar vi kunskap om?
Vi genomför djupintervjuer, fokusgrupper, observationer mm!
3. Prioritering
Vad ska vi prioritera?
Vad ger störst effekt och vad är möjligt att genomföra?
4. Verksamhetsutveckling
Hur gör vi nu?
Verksamhetsutveckla, utbilda, implementera, förbättra!
5. Återkoppling
Hur går det?
Ge och få feedback från kunder, testa!
Medveten kommunikation internt och externt

​​​​​​​​​​​​​​

Case 4 - Kommer snart