Verksamhetsutveckling

Förvandla mätningar till resultat

Great kan hjälpa både privata och offentliga kunder med att utveckla verksamheten för att nå uppsatta mål. När ni vänder er till oss på Great får ni skickliga seniora konsulter och projektledare som tillsammans med er utvecklar verksamheten som helhet. Great använder tjänstedesign som metod och inkluderar kunder och medarbetare i de förändringsprocesser som vi föreslår och genomför. Som kund får du konkreta förbättringsförslag utifrån kvalitativa och kvantitativa metoder som vi på Great har analyserat och sammanställt.
 
Great stöttar chefer och ledare i offentlig och privata företag och stöttar med bla. Strategistöd, utredningar och coachning för att nå av styrelsen uppsatta mål. Att utifrån tjänstedesign utforma en optimal strategi efter era förutsättningar, behov och önskemål är väsentligt. Men att sedan också kunna tillämpa strategierna i verksamhetens dagliga arbete är ett avgörande skeende i processen. Genom att lyckas koppla ihop strategi med praktik når vi de resultat vi är ute efter. För i slutänden handlar allt om just konkreta, mätningsbara resultat. Great har bl.a skrivit ett flertal näringslivsstrategier till kommuner i Sverige samt utbildar medarbetere inom service, strategisk kommunikation, tillväxt och samverkan.
 

Använd er av vår erfarenhet och kompetens

Som kund hos oss får ni en skräddarsydd tjänst utformad av skickliga medarbetare. Du kan lita på att vår breda kompetens är tillämplingsbar i er verksamhets dagliga arbete. Det garanteras dels av våra moderna och välbeprövad metoder, dels eftersom vi har nästan 20 års erfarenhet inom relevant arbete på praktisk, strategisk och operativ nivå.
 
Ta hjälp av oss på Great och nå er verksamhets drömresultat!

Exempel på aktiviteter

  • Strategiskstöd
  • Stöd i skriftliga utredningar
  • Kvalitativa mätningar
  • Fokusgrupper
  • Implementering av processer
  • Utbildning av medarbetare, politiker och chefer.
  • DISA/DISC certifierade medarbetare

Kontakt

Ulrika Riseby
Affärsområdesansvarig
+46(0) 70-240 21 40
ulrika.riseby@great.se
​​​​​​​

Besöksadress Örebro

Radiatorvägen 11
702 27 ÖREBRO