Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Bengt Ivansson, Business Development/Näringslivschef: ​​​​​​​”Great och Ulrika Riseby har hjälp oss och mig som Näringslivschef att bättre förstå vårt uppdrag, våra möjligheter och begränsningar och det uppdrag vi har att utföra. Ulrika har spelat en central roll i det utbildningsprogram som vi genomför till alla tjänstepersoner som på ett eller annat sätt har med våra företag att göra."

Relaterade tjänster

  • Säljstöd & säljutveckling
  • Leadgeneration & mötesbokning
  • Marknadsanalys & kunddialoger
  • Företagsklimat

Kontakt

Växel: 019 - 16 61 90
e-post: info@great.se
​​​​​​​
Besöksadress Örebro
Radiatorvägen 11
702 27 ÖREBRO