Företagsklimat

Locka till er företag

Alla kommuner vill vara attraktiva för företag och näringsidkare. Tillsammans utformar vi strategier för att uppnå ett optimalt företagsklimat i er kommun. Vad behöver företagen? Vad är det som är viktigt? Vilken typ av kompetens är de ute efter? Genom oss på Great tar ni reda på företagens behov och kan ni öka nöjdheten i kommunen och därmed öka på de mätningar och rankningar som ofta prioriteras av den politiska ledningen.

Kommuner måste anpassa förutsättningar utifrån vilken företagsmålgrupp man vill locka till sig. För att kunna utveckla en optimal strategi som ska leda till det resultat ni vill ha använder vi oss av tjänstedesign som metod. Det innebär att när vi designar en lösning gör vi det utifrån vad den slutliga konsumenten eller användaren tycker är viktigt och attraktivt. Ingen del av processen kan vara slumpmässigt utvald, utan i det här fallet är det företags behov och önskemål vi utgår från. Den här typen av metod är välbeprövad av oss på Great och handlar om att ge konkreta resultat för ert företagsklimat. 

Låt kommunen blomstra

När ni möter företags behov och önskemål kommer hela kommunen att utvecklas tack vare positiva följder av företags närvaro. Ekonomin stimuleras ytterligare, kompetens stannar i kommunen och ni lockar till er nya invånare. Tack vare ett kontinuerligt fortsatt strategiarbete kommer den goda cirkeln att upprepas. 

Vi på Great jobbar med över 60 kommuner i deras arbete att utveckla ett gott företagsklimat. Vi har lång kompetens av analys av både Svenskt Näringslivs mätning Lokalt företagsklimat och även Sveriges kommuner och regioners mätning Öppna jämförelser Insikt och har i flera kommuner genom strategistöd och utbildningar byggt upp ett bättre resultat i dessa mätningar.

​​​​​​​Med över 12 års erfarenhet och kunskap inom strategiskt och praktiskt företagsklimatarbete erbjuder vi en skräddarsydd lösning för er. Genom vårt resultatdrivna sätt att ta oss an uppdrag utformar vi strategier som kommer att hjälpa er i många år framöver.

Exempel på aktiviteter

  • Coachning och stöttning till näringslivschef och kommundirektör.
  • Analys och skrivstöd i utredningar och strategier
  • Analys av Svenskt Näringslivs mätning Lokalt Företagsklimat och SKRs mätning Öppna jämförelser företagsklimat.
  • Kvalitativ fördjupning av företag och medarbetares upplevelse
  • Funktion för företagslots
  • Utbildning och coachning av medarbetere i kommunikation, näringslivskunskap, samverka och service.

Kontakt

Ulrika Riseby
Affärsområdesansvarig
+46(0) 70-240 21 40
ulrika.riseby@great.se
​​​​​​​

Besöksadress Örebro

Radiatorvägen 11
702 27 ÖREBRO