Undersökningar

Alla organisationer har behov av undersökningar, det kan vara internt inom er verksamhet, för att få en marknadskoll eller höra vad era kunder tycker – vi hjälper er!
 
Ni får en individuellt anpassad kartläggning och analys baserat på era önskemål.
 
Tillsammans med er kommer vi fram till lämplig målgrupp, vi hjälper er att utforma frågeställningarna, sköter intervjuer och/eller digitala utskick, insamling av data och rapportering.
Sedan går vi igenom resultatet med er för att få ett underlag på hur ni på bästa sätt kan möta efterfrågan och behov samt utveckla er organisation på rätt sätt. Kontakta oss så berättar vi mer!
 
Kundundersökningar – få insikter om vad era kunder tycker om era produkter/tjänster/service och hur er kommunikation upplevs,
förstå vad mer kunderna har behov av och vilka förväntningar som finns, fördjupa era kundrelationer och satsa på rätt saker.
 
Marknadsanalys – Bli bättre på att se trender och förutse och anpassa er till förändringar på marknaden. Hitta era drömkunder!
Mät hur stor kännedom och potential som finns, hur ni uppfattas jämfört med andra, hur nuvarande och önskade inköpsmönster ser ut.
 
Medarbetarkartläggningar – vi jobbar mycket med arbetsklimatsfrågor, för att på bästa sätt kunna förbättras som organisation krävs att de anställda får göra sina röster hörda om hur de upplever sin situation.
Vi kan som en oberoende part både djupdyka och göra kvalitativa interna intervjuer och/eller löpande enkäter för att följa utvecklingen som en del i ett arbete för ökad motivation och nöjdhet hos så väl de anställda som era kunder.
 
Vi skräddarsyr undersökningarna efter era behov och vi hjälper er gärna hela vägen – från problemformulering, ta fram målgrupper, metodval och datainsamling, analys och förbättringsförslag.
Undersökningar och analyser görs bland annat för att förstå hur vi uppfattas på marknaden av våra kunder, hur upplever våra anställda oss som arbetsgivare, hur ser behovet ut hos tilltänkt målgrupp för våra tjänster/produkter och för att förstå hur vi bättre kan anpassa oss för att bättre lyckas.


Här är några exempel på undersökningar vi utför

  • Medarbetarundersökning
  • Kundundersökning
  • Användarundersökning
  • Undersökning/uppföljning av evenemang
  • Marknadsundersökning

Några av våra verktyg

  • Webbenkäter via e-post eller sms
  • Telefonintervjuer
  • Fokusgrupper


Kontakt

Joakim Bäck
VD /Partner
+46(0) 70-282 54 78
joakim.back@great.se
​​​​​​​

Besöksadress Örebro

Radiatorvägen 11
702 27 ÖREBRO